RaP STEAM

Projekt skierowany do szkół podstawowych województwa podkarpackiego

szkoły podstawowe​
uczniowie klas 4-8
Siedzący robot, patrzący w ekran laptopa

Przygotuj swoich uczniów na przyszłość pełną innowacji i nowoczesnych technologii


Beneficjent: Województwo Podkarpackie – Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie razem z Partnerami: Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza, Gminą Grodzisko Dolne oraz Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie – uzyskał dotację z Unii Europejskiej na projekt „RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego”.

Logo projektu RaP STEAM

Przygotuj swoich uczniów na przyszłość pełną innowacji i nowoczesnych technologii


Projekt „RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego” jest przygotowywany przez Województwo Podkarpackie / Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (Priorytet 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian). Projekt będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Logo projektu RaP STEAM
Robotyka

pracownie robotyczne, zestawy robotów edukacyjnych

Programowanie

kodowanie w języku programowania robotów, konkursy robotyczne

Szkolenia

szkolenia dla nauczycieli, materiały edukacyjne

Nie przegap szansy na rozwój swojej szkoły! Dołącz do projektu już teraz!
Nabór trwa od 8 do 29 maja 2023 r.

Chcesz wiedzieć więcej na temat naboru i projektu?
Przyjdź na powiatowe spotkanie konsultacyjne.

Do końca naboru pozostało:

  
Stojący robot, laptop obok

Cel projektu

Dostrzegając rosnącą potrzebę rozwoju kompetencji związanych z umiejętnościami informatycznymi, programistycznymi oraz technicznymi, Samorząd Województwa Podkarpackiego podjął działania mające na celu przygotowanie i wdrożenie regionalnego projektu edukacyjnego na rzecz rozwoju nauczania robotyki z elementami programowania.

Projekt będzie miał charakter systemowy w kontekście wyzwań regionalnych w zakresie zwiększenia jakości i efektywności systemu edukacji w województwie podkarpackim.

Projekt przewiduje rozwijanie kompetencji uczniów i uczennic niezbędnych dla rozwoju regionalnego rynku pracy, rozwoju społecznego oraz rozwoju edukacyjnego, uwzględnia wsparcie dla szkół podstawowych, kadry tych szkół, opracowanie materiałów i ścieżek edukacyjnych, a także bezpośrednie przeszkolenie uczniów i uczennic w zakresie programowania z wykorzystaniem robotów edukacyjnych.

Nabór szkół

Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie planuje przeprowadzić otwartą rekrutację szkół z terenu województwa podkarpackiego do udziału w projekcie „RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego”.

Do udziału w projekcie zostaną zaproszone wszystkie organy prowadzące szkoły podstawowe z terenu województwa podkarpackiego, w których realizowane jest nauczanie w klasach 4-8.

Chcesz wiedzieć więcej na temat rekrutacji do projektu? Zapoznaj się z informacjami w zakładce NABÓR.

Robot z plecakiem trzymający laptopa
Stojący robot, laptop obok

Korzyści dla ucznia i szkoły

  • konstruowanie robotów edukacyjnych
  • kodowanie w języku programowania robotów
  • udział w konkursach robotycznych
  • warsztaty STEAM w Podkarpackim Centrum Nauki „Łukasiewicz”
  • pracownie robotyczne
  • zestawy robotów edukacyjnych
  • szkolenia dla nauczycieli
  • materiały edukacyjno-metodyczne

Aktualności


Lider projektu


Samorząd Województwa Podkarpackiego
Województwo Podkarpackie
Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie

Partnerzy


Gmina Grodzisko Dolne
Gmina Grodzisko Dolne
Podkarpackie Centrum Nauki Łuksiewicz
Podkarpackie Centrum Nauki Łukasiewicz
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie